Nieuwsbrief FC Moerstraten september 2019

Beste leden,

Het seizoen 2019/2020 gaat beginnen, nadat alle elftallen het bekerprogramma hebben gespeeld, is de competitie inmiddels ook begonnen. Het is even wennen: met name het ontbreken van een standaardteam op de zondagmiddag is een groot gemis. Bij iedere vereniging gaat er terecht veel aandacht uit naar het “vlaggenschip” of “boegbeeld” en die rol is nu eenmaal voor een 1e team in de standaardklasse. Helaas was geen ander besluit mogelijk dan dit team terug te trekken gezien het aantal beschikbare spelers.

De teams:

We gaan dit seizoen anders van start: met drie herenteams, waarvan een op zaterdag en twee op zondag. Dat geeft een behoorlijke flexibiliteit in het samenstellen van de elftallen mocht er een keer een elftal krap in de spelers zitten.

Daarnaast is er een damesteam en een JO-13 jeugdteam. Ook bij de jeugd zien we dat de krimp snel gegaan is de afgelopen jaren. Helaas is er vooralsnog niet meer mogelijk dan een jeugdteam en de komende jaren zal dat niet eenvoudiger worden.

Overzicht leiders:

  • JO-13: Robert v.d. Zeeuw, Arjan Verbocht en Eric Dellevoet;
  • Zaterdag 2: Frank Bierbooms;
  • Zondag 1: Rene Bartels en Rini van Gastel;
  • Zondag 2: Paul Ooms en Ad Franken;
  • Dames: Frank Bierbooms;

Trainingen:

De heren- en damestrainingen worden verzorgd door Frank Bierbooms. De heren trainen op woensdagavond vanaf 19.30 uur tot ca. 21.30 uur. Dames trainen donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Uiteraard zijn alle leden welkom op de trainingen. Is Frank verhinderd dan nemen Jeffrey Dekkers, Dennis Belleter of Jim van de Berge waar.

Voor het JO-13 team zijn we op zoek naar een trainer voor de woensdagavond (19.00 uur tot ………..): heb je ambitie neem contact op met Eric Dellevoet (0165-302836).

Scheidsrechters:

We zijn doorlopend op zoek naar scheidsrechters voor het jeugd- of een van de seniorenteams. Wil jij een keer fluiten? Laat het de leiders weten. Je bent van harte welkom.

ParelMoer:

Met seniorenteams op zaterdag en zondag, maar geen standaardteam meer, is de opzet van de bardiensten en openingstijden gewijzigd.

Bij thuiswedstrijden van Zaterdag 2 is ParelMoer vanaf ca. 13.00 uur tot 17.30 uur geopend.De bardiensten worden in principe door Angela en Carla gedraaid. Mochten zij niet kunnen dan zorgt het elftal zelf voor de bezetting.

Bij thuiswedstrijden van Zondag 1 is de vanaf 09.45 uur tot 14.30 uur geopend. Bij thuiswedstrijden van Zondag 2 en Dames 1 is de bar vanaf 09.15 uur tot 16.30 uur geopend.

Bardiensten op de zondag worden gedraaid door Angela, kan zij niet of dan regelt Zondag 1 zelf de bar en Zondag 2 en Dames 1 regelen de bar over en weer. Hiervoor is een schema opgesteld wat met de leiders is gedeeld.

Uitzonderingen op de aangegeven sluitingstijden zijn mogelijk bij elftalfeesten en bij activiteiten in café De Bakker, zodat we daar niet terecht kunnen. Dan wordt er onderling overlegd wat de best passende sluitingstijd is.

Om misverstanden te voorkomen: in ParelMoer moet altijd direct worden afgerekend (contant of pinnen). Opschrijven is gezien de mogelijke wisselingen in de barbezetting niet toegestaan. Soms komen spelers in de rust energydrank of zo halen, wees verstandig en help ons mee en koop dit al voor de wedstrijd!

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse ALV is op woensdag 4 december a.s., om 21.00 uur, de training wordt die avond ingekort. Noteer deze vergadering alvast in je agenda.

Oktoberfest zaterdag 5 oktober:

Op 5 oktober ontvangt Zaterdag 2 onze sportvrienden uit Kruisland. Meteen na deze wedstrijd wordt er een Oktoberfest gehouden in ParelMoer. Iedereen is van harte welkom. Nadere berichten volgen.

Jeugdwielerronde

Het lukt helaas niet de jaarlijkse jeugdwielerronde nog dit jaar in te plannen. Daarom gaan we naar het voorjaar. Wordt vervolgd.

Muziek- en lichtinstallatie

Op zaterdag 12 oktober wordt in ParelMoer op verzoek van velejongeren een aanvullende geluids- en lichtinstallatie ingebouwd. Nadere info volgt.

Nieuwe dorpswebsite

In de loop van oktober zal er een nieuwe dorpswebsite beschikbaar komen. FC Moerstraten zal hiervan actief gebruik gaan maken. Ook hierover volgt nader bericht.