Nieuwsbrief FC Moerstraten voorjaar 2020

Beste leden,
Graag jullie aandacht voor deze Nieuwsbrief. We willen graag de volgende informatie met alle leden delen:
– Elftalfoto’s: de nieuwe dorpswebsite (hetdorpmoerstraten.nl)  is enkele maanden in de lucht. We willen van alle teams een foto op de site plaatsen en die foto’s tevens mee laten draaien op het scherm in ParelMoer. Daarom aan iedereen het verzoek om bij de eerstkomende wedstrijd van je team allemaal aanwezig te zijn en enkele foto’s te (laten) maken. Wil je deze dan mailen of appen naar Angela Veraart? Dank voor de medewerking.

– Over foto’s gesproken: op 15 december hebben we op verzoek van de KNVB meegedaan met de actie “shirtje ruilen”. De KNVB bestaat 130 jaar en heeft daarom aan alle verenigingen een jubileum KNVB shirt cadeau gedaan op voorwaarde dat de KNVB een shirtje van de vereniging terug zou krijgen. En zo hangen er nu 3000 shirts bij de KNVB aan een waslijn, waaronder een oud reserveshirt van onze vereniging. KNVB regio-afgevaardigde Ben Kannekens was aanwezig om “te ruilen”. Wil je het jubileumshirt van de KNVB zien: het hangt in de bestuurskamer.

– Data om in je agenda te noteren: Op 5 april organiseren we de jaarlijkse jeugdwielerronde, deze keer op een zondagmiddag.  De Jeugdactiviteit plannen we op zaterdag 6 juni.  Het Onderlinge Toernooi met afsluitende BBQ is dit jaar op zondag 7 juni.  Nadere info over deze activiteiten volgt.

Algemene Ledenvergadering: Op de goed bezochte ALV werden enkele onderwerpen aangekaart die we met de leden willen delen:  De jaarcontributie blijft ongewijzigd, dus senioren 150,00, junioren 75,00 euro en pupillen 65,00 euro . Nieuwe leden betalen het 1e jaar de helft.  Ko Bartelen, Marco Bakx en Frank Bierbooms namen afscheid van het bestuur. Femke Veraart gaat in haar eentje deze drie heren vervangen.  Naast haar bestaat het bestuur uit Ad Bartels, Kyra Schuurbiers, Jim van de Berge, Adri Godschalk, Eric Dellevoet en Ben