Algemene informatie

Bij het sluiten van de kerk is door het kerkbestuur beloofd een kapel op te richten in het dorp. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft deze uitdaging opgepakt. Het resultaat hiervan is dinsdag 28 maart aan de bewoners gepresenteerd. De aanwezige bewoners waren overwegend zeer tevreden met de uitkomst, een mooi ontwerp op een prominente plaats in het dorp. Realisatie van de kapel is echter alleen mogelijk indien de werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.