attentie

Alarmnummer 112 Calamiteiten-info-lijn 0800 0202010aed pictogram

Politie Roosendaal 0900 8844     Ambulance 0165 586 444      Brandweer 0165 581 500

buurtpreventie Moerstraten 06-33 73 31 38  email: buurtpreventie@hetdorpmoerstraten.nl

blauwe container legen kern Moerstraten :  1 oktober


Er zijn fietsers die binnen de bebouwde kom van Moerstraten gebruik maken van de stoepen voor de woningen. Bewoners merken deze fietsers wel eens te laat op en schrikken daar enorm van. Zij verwachten op die plek immers geen fietsers. Meestal loopt het goed af maar het levert bewoners wel irritatie op.
Binnen de bebouwde kom van Moerstraten moet je fietsen op de rijbaan en buiten de bebouwde kom ben je verplicht het fietspad te gebruiken en bij het ontbreken daarvan de rijbaan.
Alleen kleine kinderen mogen op de stoep fietsen. Van een kind op een driewieler kun je niet verwachten dat die op de weg fietst. Dit zou te onveilig zijn. Maar jongeren en volwassenen mogen niet op stoepen fietsen.
Om irritatie en schrik bij bewoners te voorkomen bij deze het verzoek aan alle jongeren en volwassenen om in Moerstraten zoveel mogelijk te fietsen op de rijbaan en zo min mogelijk op de stoepen voor de woningen.
Met vriendelijke groet
 
Het Buurtpreventieteam Moerstraten

Agenda

22 sept 2019 / 14:00 -
Rikken in Moerstraten

uitleg "nu online"

nu online

We hebben 98 gasten en geen leden online

Redactie

Webmaster: Johan Daniels: FC Moerstraten: Eric Dellevoet; KinderKaFee: Annemieke Schoonen; BewonersPlatform: Jan MatthijssenKoersende Parel: Jan Verbogt ; Mangelpee: Sandra Loos;

Buurtpreventie: Hans van Oudenaren; KPJ: Martijn Matthijssen; KVW: Miranda Dellevoet; ParelMoer: Jan Matthijssen; KVO: Anita Bierbooms; Dorpfeesten: Wijnand van Weerden;