attentie

Alarmnummer 112 Calamiteiten-info-lijn 0800 0202010aed pictogram

Politie Roosendaal 0900 8844     Ambulance 0165 586 444      Brandweer 0165 581 500

buurtpreventie Moerstraten 06-33 73 31 38  email: buurtpreventie@hetdorpmoerstraten.nl

blauwe container legen kern Moerstraten :  2 oktober- Facebook FC Moerstraten: hier vind je de meest actuele informatie.
- www.hetdorpmoerstraten.nl: hier vind je het wedstrijdprogramma, we willen dit overigens
naar alle leden gaan mailen.
- Communicatiescherm ParelMoer: real time uitslagen en standen van alle elftallen en
aankondigingen van clubactiviteiten.
- Whatsapp-groepen: ieder elftal heeft een eigen Whatsapp-groep voor elftalinformatie.
- Periodieke nieuwsbrief: activiteiten, bestuursmededelingen, etc.

Wil je meewerken aan deze nieuwsbrief dan ben je van harte welkom, meldt je aan bij een van de
bestuursleden.

Het bestuur
Na vele jaren bestuurslidmaatschap heeft Matthieu Bruijns dit op eigen verzoek beëindigd. We
bedanken Matthieu voor zijn inbreng en inzet. In de vacature is Kyra Schuurbiers benoemd.
Daarnaast is Angela Veraart aan het bestuur toegevoegd als notuliste.
Het bestuur bestaat verder uit: Ben Bartels (voorzitter), Ad Bartels (secretaris), Adri Godschalk
(penningmeester en veldbeheer), Marco Bakx (algemeen en sponsoring), Jim v.d. Berge (algemeen
en sponsoring), Eric Dellevoet (Jeugd), Frank Bierbooms (algemeen en senioren) en Ko Bartelen
(algemeen en senioren).
Vertrek Pierre van Hal
Aan het einde van dit seizoen vertrekt Pierre als trainer, 21 jaar heeft hij het trainerschap bij onze
vereniging ingevuld, met als hoogtepunt uiteraard het behaalde periodekampioenschap in 2011.
Anderhalf jaar geleden spraken we Pierre af dat we er aan het einde van dit seizoen een punt achter
zouden zetten. We zijn Pierre veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij al die jaren mee het
gezicht van de vereniging bepaald heeft.
Nieuwe trainer: Thomas Mangelaars
Vanaf het komende seizoen is Thomas Mangelaars onze trainer voor de herensenioren. Thomas is
oud-lid en kent onze vereniging en vele leden persoonlijk. Hij woont in Halsteren. Bij RKSV Halsteren
is hij nu werkzaam als assistent trainer bij de zondagselectie. Wij wensen Thomas veel succes en
plezier toe.

Kledinginzamelactie
De volgende inzamelactie van kleding is op 30 maart. Tot en met deze datum kan kleding afgegeven
worden bij het kleedgebouw. Voor verdere informatie kan je je richten tot Eric Dellevoet.
Elftal feestmiddagen
Na het succes van het Oktoberfest door het 1e elftal is de volgende elftalfeestmiddag op zondag 19
maart. Heren 2 en 3 zorgen gezamenlijk voor een bijzondere feestmiddag/avond. De dames sluiten
het seizoen af met een feestactiviteit op de laatste competitiezondag 7 mei. Noteer de
middagen/avonden alvast in je agenda.
Jeugdweekend/Onderling toernooi
Het jeugdweekend is dit jaar op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Het afsluitende onderlinge toernooi
met barbecue voor de senioren (vanaf 14 jaar) is op zondag 14 mei.
Club van € 50,00
Inmiddels is er aan de rand van het hoofdveld een bord geplaatst met 19 ondersteuners van
FC Moerstraten. Zij betalen € 50,-- per drie jaar. We zijn gestart met een 2e bord. Heb je ook
belangstelling of weet je iemand? In ParelMoer liggen de inschrijfformulieren.
Alleen direct en contant betalen in ParelMoer
We willen iedereen erop attenderen dat je in ParelMoer alleen direct en contant kunt betalen.
“Opschrijven/poffen” is niet mogelijk. Graag jullie begrip hiervoor.

Boetebeleid
FC Moerstraten heeft in het verleden regels opgesteld hoe om te gaan met door de KNVB opgelegde
boetes bij gele of rode kaarten, maar veel belangrijker is nog wat wij als clubgenoten van elkaar
mogen verwachten op het gebied van gedrag, normen en waarden. We willen met elkaar voorkomen
dat FC Moerstraten als vereniging in een kwaad daglicht komt te staan, als gevolg van ongepast of
onsportief gedrag. We mogen en kunnen elkaar aanspreken op wat wij samen passend vinden
binnen onze club.
Het is niet eenvoudig om een allesomvattende standaard te benoemen die elke situatie en
consequentie beschrijft. Wel is van belang dat iedereen op de hoogte is van de regels die ooit zijn
opgesteld binnen onze vereniging en nu in 2017 nog eens worden benoemd:
Regel is dat de vereniging de eerste € 50,00 voor haar rekening neemt, daarboven moet het lid
eventuele boetes zelf betalen. Behalve wanneer bestuur, trainer of leiders (uit eigen waarneming)
van mening zijn dat de gekregen gele of rode kaart het gevolg is van dermate verwijtbaar gedrag dat
het niet redelijk is dat de club dit betaald. Voorbeelden : het uittrekken van een shirt na het maken
van een doelpunt, uitschelden van tegenstander, official of teamgenoot, natrappen, aanbrengen van
vernielingen of diefstal. Andersom kan een speler een straf (schorsing of boete) vanuit de club
opgelegd krijgen bij ontoelaatbaar gedrag wat niet of onvoldoende door de scheidsrechter is
bestraft, dit ter beoordeling van bestuur, trainer en/of leiders (uit eigen waarneming).

3e herenteam in het nieuw!
Ze speelden al sinds het najaar in hun nieuwe outfit maar een officiële uitreiking had nog niet
plaatsgevonden. Tot afgelopen zondag 5 februari. Toen werden de 4 kledingsponsors in het zonnetje
gezet; Café De Bakker, FB Automation, PJPC en DSM Sportwear zorgden er gezamenlijk voor dat het
3e weer vele seizoenen vooruit kan. Namens het bestuur zorgden Marco Bakx en Jim v.d. Berge voor
een attentie en bovenal voor een lovend dankwoord voor de sponsors. Dat de nieuwe kleding voor
nieuw elan zorgde bleek wel tijdens de wedstrijd tegen Roosendaal 16: de 2e seizoenoverwinning
was met 3-2 een feit!
Hoofdpunten

 Nieuw outfit 2017

Hoofdpunten Algemene Ledenvergadering 23 november 2016
Op deze vergadering in ParelMoer waren 25 leden aanwezig, waarvoor onze dank. De volgende
punten zijn o.a. besproken en/of besloten:
- De kledingactie heeft € 250,-- opgebracht, deze opbrengst wordt besteed aan de jeugd, hetzij
tijdens het jeugdweekend, hetzij tijdens een bijzondere jeugdactiviteit. Daarover wordt nog
nagedacht.
- De vereniging staat er financieel gezond voor.
- We zijn bezig met privatisering van het kleedgebouw: er liggen voorstellen van de gemeente
inzake het achterstallige onderhoud. De verwachting is dat we de gebouwen in het eerste
kwartaal 2017 overnemen. Ook het groot onderhoud van de velden gaan we overnemen.
Daartoe zijn er op maandag 23 januari de nodige contracten met de gemeente getekend.
- Uitvoerig is er gesproken over de mogelijkheid van (warme) snacks of broodjes in ParelMoer.
Nu zijn er meestal broodjes vanuit De Moermarkt beschikbaar maar de wens van meerdere
leden is om meer keuze te hebben. Probleem is dat we met vrijwilligers werken en dat het
dan lastig is om de vereiste kwaliteit te leveren. Daarnaast vraagt het, zeker bij
thuiswedstrijden van het 1e, een extra kracht achter de bar. Binnen het bestuur is inmiddels
afgesproken om met ingang van het seizoen 2017-2018 de bezetting van de bar bij
thuiswedstrijden van het 1e zo in te richten dat er bij de bezetting zowel kwantitatief als
kwalitatief rekening gehouden wordt met de mogelijkheid gevarieerder eten te bereiden.
- Graag ieders aandacht voor de wijzigingen in het jeugdvoetbal die de KNVB volgend seizoen
door gaat voeren.

Rabobank Clubkascampagne
Vanaf dinsdag 6 april tot en met donderdag 18 april kunnen de leden van Rabobank Zuidwest
Brabant hun stem weer uitbrengen. Je mag 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2x op dezelfde
organisatie. Ons verzoek: stem 2x op Fc Moerstraten en geef je andere 3 stemmen aan een andere
Moerstraatse organisatie! Ben je nog geen lid (kan vanaf 14 jaar) en wil je lid worden of twijfel je of
je wel lid bent, stuur een mail naar ben.bartels@rabobank.nl.

Agenda

23 sept 2018 / 14:00 - 00:00
rikken in Moerstraten
25 nov 2018 / 08:30 - 00:00
OTMV Ruilbeurs

Activiteiten kalender Moerstraten

 

Voor voetbal.nl  Uitleg

voetbal.nl

 

FC moerstraten wedstrijdschema 

van 1 t/m 16 september

 

Geslaagd 2018

Als je geslaagd bent en je wilt het met anderen delen.

Meld je dan aan via deze link aanmelden

 

Ilse Aarts
Annemeike van Gaans
Lara Eskens
Nigel Jaspers
Ronald Goos
Suus Hulsen
Johan Oudijk
Joost van der Bol
Ilja Schuurbiers

uitleg "nu online"

nu online

We hebben 18 gasten en geen leden online

Redactie

Webmaster: Johan Daniels: FC Moerstraten: Eric Dellevoet; KinderKaFee: Annemieke Schoonen; BewonersPlatform: Jan MatthijssenKoersende Parel: Jan Verbogt ; Mangelpee: Sandra Loos;

Buurtpreventie: Hans van Oudenaren; KPJ: Martijn Matthijssen; KVW: Miranda Dellevoet; ParelMoer: Jan Matthijssen; KVO: Anita Bierbooms; Dorpfeesten: Wijnand van Weerden;