Beste mede-parochianen en mede-bewoners,
 
zoals bij de meeste van jullie al wel bekend, zijn er plannen om in Moerstraten op de hoek van de Moerstraatseweg en Hellegatsestraat een kapel op te richten. Aangezien de plannen al in een vergevorderd stadium zijn, is de werkgroep nu op zoek naar een aantal mensen om met de bouw mee te helpen. We zijn op zoek naar:
Mensen om fundering uit te graven en uit te zetten
Metselaar om de bogen te metselen
Timmerman om leien te dekken
Lasser om de spanten te lassen en te zetten
Lasser om de stalen kozijnen te lassen
Mensen voor hand- en spandiensten, zoals aangeven van stenen, specie etc.
Ook zijn we nog op zoek naar sponsoren, dit kan in geld, maar uiteraard ook in natura!

Uiteraard nodigen we alle mensen uit die ons hierbij willen helpen, om zich aan te melden, ongeacht of men uit Moerstraten komt of uit de omliggende gemeenten!

U kunt zich aanmelden bij bewonersplatform@hetdorpmoerstraten.nl.
Namens de werkgroep alvast hartelijk dank.