Dorpssite Moerstraten gaat door!

Na het onverwachte overlijden van oprichter en site beheerder Peter Hopmans is door vele inwoners en verenigingen diverse malen de vraag gesteld of “onze” dorpssite www.hetdorpmoerstraten.nl actief kan blijven. Peter is er in al die jaren op een voortreffelijke wijze in geslaagd zijn site, zowel als informatiebron en als verbindend medium, een vooraanstaande plaats te in het dorp te geven. Na overleg met een aantal direct betrokkenen uit het verenigingsleven is Johan Daniels bereid gevonden om de site als beheerder voort te zetten. Daar zijn we erg blij mee. Uiteraard zal Johan een eigen invulling gaan geven aan de site. Daarom wordt er na de dorpsfeesten een bijeenkomst voor alle betrokkenen gepland, uitnodigingen voor alle betrokken verenigingen volgen.

Wij willen Johan veel succes toewensen,

Het gezamenlijke Moerstraatse verenigingsleven.