Stichting mangelpeejenland Moerstraten

 

Het ontstaan van het carnavalsfeest in Moerstraten is een verhaal op zich en voor veel mensen is het op een volkomen onverwachte manier gebeurd. Iedereen zou verwachten dat de viering na veel vergaderen in het leven werd geroepen, maar dat was zeker niet zo.

In 1956 ging Willem Hagens, die toen kastelein was in café De Bakker in Moerstraten, naar de ijsrevue in het sportpaleis in Antwerpen. Dat was een jaarlijks gebeuren waar half West-Brabant en dus ook veel mensen uit Moerstraten, naar toe trokken. De vrouw van Willem, To Beyaarts, zou die avond het café wel in haar eentje runnen, want er kwam alleen maar een aantal vaste stamgasten.

Dat waren die avond Klaas Mathijssen, Jantje, Dien en Marie Valkenburg, Nil en Janske Matthijssen en Peer Suijkerbuijk(Peerke de Suukre). Onder het genot van een pilske kwam het woord op het carnavalsfeest in Bergen op Zoom. Ze waren, met de kasteleinsvrouw To, van mening dat er in hun kleine dorpke toch best zoiets als het vastenavondfeest in Bergen op touw gezet kon worden.

Dat To achter de bar stond, was niet zo vreemd, want zij had de vergunning gekregen om het café uit te baten. Willem was gezakt voor het examen om zijn horecapapieren in het bezit te krijgen. De examinatoren hadden er een zwaar hoofd in of hij die papieren ooit zou halen en ze hadden tegen hem gezegd: ,,Stuur je vrouw maar, want die zal het wel beter van af brengen!” Daarom stond er in de vergunning dat die slechts geldig bleef zolang mevrouw. C.M.J. Hagens-Beyaarts in het bedrijf met de dagelijkse leiding was belast. Het café was in 1953 als zodanig in het dorp van start gegaan, nadat het café van Thomas Lammers gesloten was.

Zo werd in 1956 het vastenavondfeest in Moerstraten geborenen enkele weken later vierde een kleine carnavalsvereniging, die zich ‘De Mangelpee’ noemde, het eerste bescheiden feestje.

Een jaar later werd ‘den oop’ al wat groter en animator ‘Peer de Suukre’ vond dat voortaan het hele dorp mee moest feesten. Zo kon het gebeuren dat Moerstraten in 1958 met Klaas Mathijssen als Klaas I zijn eerste prins kreeg. ChristMatthijssen speelde voor nar en de kleinzoon van de prins werd kinderprins Nilleke. Moerstraten zou voortaan in de carnavalstijd ‘Mangelpeejenlaand’ gaan heten, omdat in de buurt van het dorp nogal wat voederbieten werden geteeld voor het vee.

In 1958 trok er al een heuse ‘optocht’ door het dorp: een versierde wagen, voortgetrokken door paarden. Op die wagen zaten de gebroeders Trouw met hun ‘trekharmonica’ en zo kon iedereen ‘met de muziek mee’.

En zo is het dat tot op de dag van vandaag nog steeds elk jaar de carnavalsstoet op zaterdag middag door de straten van moerstraten trekt.