Dames-Actief

Bestuur

Voorzitter: Carla Teerlink
Secretaris: Anita Bierbooms
Penningmeester: Jeanne van Ackeren
Bestuursleden: Ina Goossens, Anneke van de Eijnden en Marga Maas.

Het bestuur besteedt graag aandacht aan lief en leed van onze leden. Weet je of een lid iets te vieren heeft bv een jubileum of dat iemand ziek is, dan ontvangen we graag een berichtje.

Lidmaatschap

Heeft u interesse in een lidmaatschap, kom gerust een paar keer vrijblijvend langs.
Contactpersoon voor nieuwe leden is Anita Bierbooms (damesactief2019@gmail.com)
De contributie bedraagt € 50 per jaar.
Opzeggen van het lidmaatschap kan bij Anita Bierbooms tot 1-11 voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid meer wenst te zijn.
Onze bankgegevens: NL59RABO0342237691 tnv Dames Actief Heerle-Moerstraten.

Agenda

16-3 Presentatie en rondleiding over Vrederust 's middags.
5-4 Paasstukje maken o.l.v. Dina Hendrickx in de Parelmoer
20-4: Reisje naar de Keukenhof i.s.m. Wouwse Plantage. Introducees zijn ook welkom.
Eind mei: presentatie over en met roofvogels en uilen in en bij de Parelmoer
Juni: seizoensafsluiting met activiteit en etentje o.i.d.
Juli en Augustus: vakantie
September: wandeling over de Zeezuiper o.l.v. Adrie Aarts