Dames-Actief

Bestuur

Voorzitter: Carla Teerlink
Secretaris: Anita Bierbooms
Penningmeester: Jeanne van Ackeren
Bestuursleden: Ina Goossens, Anneke van de Eijnden en Marga Maas.

Het bestuur besteedt graag aandacht aan lief en leed van onze leden. Weet je of een lid iets te vieren heeft bv een jubileum of dat iemand ziek is, dan ontvangen we graag een berichtje.

Lidmaatschap

Heeft u interesse in een lidmaatschap, kom gerust een paar keer vrijblijvend langs.
Contactpersoon voor nieuwe leden is Anita Bierbooms (damesactief2019@gmail.com)
De contributie bedraagt € 50 per jaar.
Opzeggen van het lidmaatschap kan bij Anita Bierbooms tot 1-11 voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid meer wenst te zijn.
Onze bankgegevens: NL59RABO0342237691 tnv Dames Actief Heerle-Moerstraten.

Agenda

18-4: Start fietsseizoen. Elke dinsdagavond om 19.00 uur. Vanaf 21-4 elke even week op vrijdagmiddag en vanaf 27-4 elke oneven week op donderdagmiddag om 13.30 uur. Vertrek vanaf de kerk in Moerstraten. Contactpersoon M. Maas: 06-82013575
Juli en Augustus: vakantie
September: wandeling over de Zeezuiper o.l.v. Adrie Aarts