p/a De Ster 31

4724 GE Wouw

Rekno.: NL05RABO0126343241

 

Zaterdag 8 februari

SENIORENMIDDAG

Een middag voor 50+ ers met div. activiteiten

Aanvang 14.00 uur bij café de Bakker

BOEREMAALTIJD

Een maaltijd voor iedereen van ons dorp en omgeving om aangesterkt de Vastenavond in te gaan (entree € 4,–)

Aanvang 17.44 uur bij café de Bakker

MANGELPEEJENBAL

Een avond vol verrassingen, waarbij het motto: “WE WOAGEN UT EROP” centraal zal staan

Aanvang 21.11 uur bij café de Bakker

Woensdag 12 februari

BOERERAADSVERGADERING

In Anno 1810 te Roosendaal onder leiding van de hoogheden van gemeente Roosendaal

Zondag 16 februari

ONTBIJT MET PROTOCOL

De tafels zullen vanaf 9.33 tot 11.33 uur gedekt staan in de ParelMoer, waar de Mangelpeekus samen met het Protocol mogen ontbijten, daarna samen met d’Heitrappers de zevensprong bij de Leutmakker en hijsen van de “Jeugdpeej”

Donderdag 20 februari

VERBROEDERING

De organisatie is in handen van carnavalsstichting de Mastepinne (Wouwse Plantage)

Vrijdag 21 februari

WAOGENTJES KIJKE

Georganiseerd door de verenigde bouwclubs van Mangelpeejenlaand, waarbij o.a. de Prinsewaoge te bezichtigen is.

Zaterdag 22 februari

INHALEN PRINS RALPH DUN 1e EN OPTOCHT

Aanvang 14.11 uur

Opgeven voor de optocht vanaf 11.11 uur tot 12.11 uur bij café de Bakker,

of tot vrijdag 21 februari 20.11 uur via: rinvangastel@home.nl

Opgaveformulier zie: www.hetdorpmoerstraten

Voor vertrek van de optocht zal de sleutel aan Prins RALPH I overhandigd worden door een van de Wethouders van gemeente Roosendaal

Prijsuitreiking zal om ongeveer 17.11 uur plaats vinden door Prins RALPH I en gevolg

VASTENAVONDBAL

Aansluitend aan de optocht m.m.v. o.a. dweilband d’Heitrappers en onze bekende discotheek

Zondag 23 februari

KULLEKUSBAL

Een middag vol verrassingen voor alle jeugd.

Aanvang 14.11 uur in feestzaal Moerstraatseweg 136, afsluiting is om 17.11 uur ook op dit adres. Ook de ouders zijn van harte welkom. Graag rekening houden met brengen en ophalen van de Mangelpeekus

CARNAVALSDISCO

Speciaal voor de oudere jeugd. EIGEN RISICO!!!

Aanvang 19.33 uur bij café de Bakker afsluiting om 22.11 uur

Vanaf groep 5 t/m …

Dinsdag 25 februari

LAMPIONNENOPTOCHT

Lampionnenoptocht over het dorp samen met Prins RALPH I en gevolg

Als afsluiting neerhalen van de “Jeugdpeej” en traktatie bij café de Bakker

Vertrek om 19.11 uur vanaf café de Bakker

AFSLUITBAL

De laatste uurtjes van de Vastenavond m.m.v. d’Heitrappers bij café de Bakker

Met speciale activiteiten

23.11 UUR NEERHALEN VAN DE “PEEJ”

23.15 UUR AFSLUITING

Aanvang 21.11 uur

www.hetdorpmoerstraten.nl