Programma

  p/a De Ster 31

4724 GE Wouw

Rekno.: NL05RABO0126343241

 

11/11 VIERING met o.a.:

VOORSTELLEN PROTOCOL

Zaterdag 9 november:

Seniorenmiddag

Aanvang 14:11 uur bij café de Bakker met bingo, snert enz. (entree € 1,–).

Avondprogramma bij café de Bakker vanaf 20.55 uur met als thema “Casino”

m.m.v. d’Heitrappers, DJ Owen en optreden Mosterd na de Maaltijd bekend van de hit:

Hé Jacqueline, waar is de vaseline?”

Gepaste kleding mag!

Maandag 11 november:

Lampionnenoptocht

Vertrek 19:11 uur bij café de Bakker m.m.v. d’Heitrappers.

Zondag 24 november:

Intocht Sint Nicolaas

O.l.v. de Pietenband zal de Sint met zijn Pieten om 13.30 uur vanaf Moerstraten Zuid een rondrit door het dorp maken

Daarna brengt de Sint en zijn Pieten een bezoek aan dorpshuis ParelMoer.

Indien u wenst dat uw kind een bezoekje aan de Sint en Pieten brengt of nog een tekening wilt laten kleuren, graag voor 17 november contact opnemen met Angela: veraarta112@gmail.com

Verkoop Kerststerren

Om onze kas te spekken gaan we dit jaar weer Kerststerren (planten) verkopen en bezorgen.

Voor meer info: rinivangastel@home.nl

Oudjaar 31 december:

Verkoop oliebollen

Dank voor uw gift tijdens de collecte.

Uw bijdrage kunt uw ook in een envelop afgeven bij café de Bakker of aan een van onze leden.

Tot ziens bij één van bovenstaande activiteiten.

www.hetdorpmoerstraten.nl