Stichting Vastenavond de Mangelpee

p/a De Ster 31

4727GE Wouw

Rabo: NL05RABO0126343241

mangelpeejenlaand@gmail.com

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter: Arno Loos
 • Vice-voorzitter: Angela Veraart
 • Secretaris: Mark: Timmermans
 • Penningmeester: Rini van Gastel

Protocol 2019/2020

 • Prins Ralph I: Lars Bierbooms
 • Nar Nilleke: Ilja Schuurbiers
 • Pliessie dun Tinus: Martijn Schuurbiers
 • Grootste boer Harrie: Arjan janssen

Commissies

     11/11-viering                            Sinterklaas & Kullekusontbijt                              Oliebollen

 • Ad Bartels                       – Angela Veraart                   – Toon de Groot
 • Rini van Gastel              – Dave Horians                     – John de Weert
 • Arno Loos                       – Joleen de Weert                – Arjan Janssen
 • Lars Bierbooms                                                            – Dave Horians
 • Ilja Schuurbiers

     Mangelpeejenbal                                     Seniorenmiddag                                        Kullekesmiddag

 • Arno Loos                             – Ad Bartels                    – Angela Veraart
 • Mark Timmermans               – Rini van Gastel             – Joleen de Weert
 • Sander Huijsmans                – Arno Loos
 • Ilja Schuurbiers
 • Arjan Janssen

     Optocht                                                              Intocht                                                        Lampionnenoptocht

 • Leon Schuurbiers               – Lars Bierbooms                        – Ad Bartels
 • Cris Dekkers                        – Peter-jan de Weert                  – Rini van Gastel
 • Toon de Groot                     – Martijn Schuurbiers                 – Arno Loos
 • John de Weert                     – Arjan Janssen                          – Martijn Schuurbiers
 • Rini van Gastel                    – Ilja Schuurbiers
 • Dave Horians

     Leutmakker                                                           Carnavalsdisco                                                 Insigne & CD

 • John de Weert                           – Angela Veraart                     – Cris Dekkers
 • Toon de Groot                           –  Lars Bierbooms                   – Peter-jan de Weert
 • Dio Struyk                                  – Martijn Schuurbiers
 • Anton Schillemans                    – Arjan Janssen
 • Sander Huijsmans                     – Ilja Schuurbiers
 • Martijn Schuurbiers

 

     Afsluitbal                                                              Leutkrant                                               Boerenraadsvergadering / 6 ST

 • Sander Huijsmans                   – Rini van Gastel                 – Sander Huijsmans
 • Dave Horians                           – Peter-Jan de Weert          – Lars Bierbooms
 • Peter-jan de Weert
 • Anton Schillemans
 • Toon de Groot
 • Ad Bartels