BELANGRIJKE MEDEDELING PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN ALLE VIERINGEN VANAF HEDEN TOT 31 MAART GESCHRAPT

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SAMENKERK.NL OF 0165-308230

Beste redactieleden,

Vanwege de maatregelen i.v.m. het Corona virus is besloten dat het parochieblad nummer 6 niet gedrukt en dus ook niet bezorgd zal gaan worden. Wel zal Rond de 4 Torens op de parochiële website geplaatst worden, zodat in principe iedereen het kan lezen. Om ervoor te zorgen dat mensen dit weten zouden jullie dit bericht via jullie contacten in de parochie door kunnen geven.

Het blad is te vinden via deze link: http://www.samenkerk.nl/onze-lieve-vrouw-in-t-woud/kerkopbouw/parochieblad.

 

Hoe we het met het volgende nummer gaan doen weten we nog niet, we houden jullie op de hoogte.

Op de website samenkerk.nl zal ook steeds de actuele berichtgeving van de parochie staan.

Beste allen,

In de bijlage een brief namens de pastores. Wilt u deze brief zoveel mogelijk doorgeven/mailen aan elkaar. Het is voor ons als pastores heel moeilijk om maatregelen te moeten nemen voor de beide parochies: O.L.V. in het Woud en De Bron, in het verlengde van de verscherpte maatregelen die de bisschoppen hebben uitgevaardigd. Per dag lees je dat er steeds meer activiteiten gecanceld worden, al tot eind april. Vooralsnog eerst over Palmzondag, u kunt dit lezen in de brief. Over hoe die vieringen verder in de Goede Week gaan kunnen we nu nog niet zeggen,  Mede wat de bisschoppen hierover besluiten.

Uit de brief:

Zoals het er nu naar uitziet is het ook op Palmzondag 5 april nog niet mogelijk een grotere openbare viering te houden. De palmtakjes die wij op die dag zegenen, zullen nadien bij de ingangen van de kerken geplaatst worden, om ze op te halen en thuis een plaatsje te geven. Ook zijn de Mariakapellen zoveel mogelijk geopend voor persoonlijk gebed en voor het aansteken van een kaarsje.

Eucharistieviering En Gebed Tijdens Het Corona