Aan alle gebruikers van dorpshuis ParelMoer,

Het laatste nieuws

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet de maatregel met betrekking tot COVID-19 aangescherpt en daarbij onder andere ook besloten dat tot 1 juni samenkomsten niet toegestaan zijn.

het bestuur van dorpshuis ParelMoer hebben we daarop besluiten om ook het dorpshuis tot 1 juni gesloten te houden.


het eerdere besluit

De gemeente Roosendaal heeft geadviseerd om alle dorps- en Wijkhuizen te sluiten om verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Uiteraard volgen wij dit advies. Hieruit volgt dat de geplande activiteiten in het dorpshuis tot tenminste 6 april daar niet terecht kunnen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen begrip heeft voor dit besluit en hopen dat ParelMoer vanaf 6 april weer beschikbaar is. Mochten de adviezen anders zijn dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Groet,

Het bestuur.