Beste bewoners en andere belanghebbenden,

Zoals de meesten van u reeds zullen hebben gemerkt middels de per post verstuurde bewonersbrief van Brabant Water gaat Van den Heuvel Aannemingsbedrijf in opdracht van Brabant Water de waterleiding in uw omgeving vervangen.

Daartoe willen wij u bij deze informeren dat wij aanstaande maandag zullen starten met de leidingswerkzaamheden in de omgeving van kruispunt Bameerweg / Moerstraatseweg.

Om de leidingswerkzaamheden mogelijk te mogen worden tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast. Dit houdt in dat we aanstaande vrijdagmiddag de afzetting voor zullen plaatsen, deze halve wegafzetting voorzien van tijdelijke verkeerslichten word vervolgens op maandag 28-9 om 07.30 uur opgedraaid en geactiveerd.

De werkzaamheden waarbij we deze afzetting noodzakelijk is nemen ca. 2 weken in beslag.

Daarna gaan we verder met het vervangen van de bestaande waterleiding in de Diefhoekstraat in de richting van het pompstation.

Hiertoe zal de Diefhoekstraat tussen de Moerstraatseweg en grofweg Diefhoekstraat nr. 22 afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Uiteraard wordt rekening gehouden met aanwonenden, die zullen de woning of vanaf de Moerstraatsweg of vanuit het noorden moeten aanrijden.

Tezamen met bewonersbrief van Brabant Water en deze mail hopen wij u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ing. J.W.A. (Jan) van Nistelrooij
Projectleider