p/a De Ster 31

4724 GE Wouw

Rekno.: NL05RABO0126343241

 

KERSTSTERRENACTIE 2021 MOERSTRATEN

 

Beste mensen

 

Zoals afgelopen jaren gaan wij ook dit jaar weer Kerststerren (planten) verkopen.

De opbrengst zal aan de jeugdactiviteiten en de organisatie hiervan besteed worden.

 

U kunt ons steunen door één of meerdere Kerststerren te bestellen en onderstaand formulier met het bedrag in te leveren voor zaterdag 27 november bij

Café de Bakker Moerstraatseweg 94.

Een envelop met de onkosten van de kerstster(ren), voorzien van naam, adres en telefoonnummer is voldoende.

 

Op zaterdag 11 december zullen wij de Kerststerren bij U afleveren, U mag uiteraard meerdere Kerststerren bestellen, voor bijvoorbeeld: buren, vrienden of familieleden.

Voor de prijs van € 4,– per kerstster, steunt u onze kas en jeugdactiviteiten

 

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u een Prettige kerst(ster) toe.

 

Stichting Vastenavond de Mangelpee Moerstraten.

 

Naam:………………………………………………………

Adres:………………………………………………………

Tel:…………………………………………………………

 

Bestelt:… X   kerstster  en betaalt: …… X € 4,– = € …..,–

 

Geld en opgave graag in een envelop inleveren bij:

Café de Bakker Moerstraatseweg 94, voor zaterdag 21 november.

Voor informatie: app: 0618563650 of mail rinivangastel@home.nl

KERSTSTERRENACTIE 2020 MOERSTRATEN  (Print versie)