In en rond Moerstraten … achter sportvelden/kikkerpoel/pottersbos worden houten paaltjes waargenomen met een oranje met een blauwe kop en velen vragen zich af waarvoor deze dienen ?

 

 

 

 

Ik (Ben Jonker) heb diegenen gesproken die die paaltjes zette en gevraagd waarvoor die dienden.

Vanuit de overheid Ministerie van Economische zaken en klimaat is er opdracht gegeven in samenwerking met TNO voor het onderzoeken naar de mogelijkheid van Geothermische warmte (bodemwarmte) op grote diepte in West Brabant

Waar de paaltjes staan wordt een boring gedaan naar 20m diepte en willen ze d.m.v. seismisch onderzoek de diepere bodemlagen in kaart brengen.

Dit onderzoek naar bodemwarmte is op 2km diepte.

Hieronder 2 links met info over dit onderzoek:

https://scanaardwarmte.nl/

https://scanaardwarmte.nl/updates/werkzaamheden-gestart-op-lijn-34

Als je op de hoogte blijven van de vorderingen dan kunt zich aanmelden voor de operationele updates en/of het laatste nieuws. Inwoners worden via SCAN en de eigen gemeenten geïnformeerd over de specifieke data van de werkzaamheden.