De jaarlijkse dorpsfeesten in Moerstraten gaan in het geplande weekend 8 – 11 juli uiteraard niet door gezien de corona-problematiek.

Er worden deze zomer wel een aantal versoepelingen verwacht wat het mogelijk maakt dat er, binnen de corona-kaders, toch wel wat georganiseerd kan worden.

Uiteraard mits er een vergunning van de gemeente Roosendaal wordt verkregen en de vergunningsvoorwaarden redelijkerwijze te handhaven zijn.

De organisatie heeft daarom besloten twee weekenden te reserveren voor diverse activiteiten. Het gaat om 28-29 augustus en 9-10 oktober.

Het programma wordt nog uitgewerkt. De bedoeling is om in het weekend van 28-29 augustus in en vanuit een tent nabij ParelMoer op de zaterdagmiddag een fietstocht te organiseren gevolgd door een feestavond (waarvoor kaarten in omloop gebracht zullen worden) in de avond. Op de zondagmiddag zullen er enkele activiteiten op en nabij het voetbalveld plaatvinden, hopelijk afgesloten met een BBQ.

Het weekend van 9-10 oktober willen we enkele activiteiten in het centrum van het dorp organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse jeugdwielerronde, een springkussen voor de jeugd en een optreden van een populaire coverband op het schoolplein.

In de komende weken worden de plannen verder uitgewerkt in overleg met de gemeente. Het kan zijn dat activiteiten, welke in augustus gepland zijn, doorgeschoven worden naar oktober, indien de corona-versoepelingen toch minder snel gaan dan gehoopt.

Wij zorgen voor doorlopende communicatie over de voortgang  van onze plannen en hopen dat we iedereen mogen begroeten op een van de activiteiten.

De boodschap nu is: RESERVEER 28-29 AUGUSTUS en 9-10 OKTOBER in je agenda!!!!!!!!!!!!!

Bestuur Dorpsfeesten