Beste leden,

We zijn bijna aan einde gekomen van het seizoen 2021-2022. Nu we dit schrijven willen we uiteraard
het zaterdagteam van harte feliciteren met het behaalde kampioenschap en hopen we dat het heren
zondag 1 team en het damesteam dit voorbeeld de komende weken gaan volgen. Beide teams veel
succes toegewenst.

Graag jullie aandacht voor:
– Uiterlijk 15 juni verwacht de KNVB dat wij de elftalinschrijving voor het komende seizoen
gereed hebben. Wij gaan ervan uit dat we met dezelfde seniorenteams inschrijven als dit
seizoen. Mocht je voor het komende seizoen andere plannen hebben dan voetballen bij Fc
Moerstraten, laat het zo snel mogelijk weten aan je leider zodat we daarmee rekening
kunnen houden.
– Helaas nemen we afscheid van het jeugdvoetbal binnen onze vereniging. In dit seizoen
speelden we gecombineerd met Cluzona met een JO15 team. Volgend seizoen is dat niet
meer mogelijk. De jongeren stromen door naar de senioren of kiezen voor een andere
hobby. Op zaterdag 21 mei volgt er een afscheids- BBQ voor spelers uit dit team.
– We willen op zondag 26 juni een onderling toernooi met aansluitend BBQ organiseren als
seizoen afsluiting. Alle leden zijn dan van harte welkom. Een uitnodiging volgt de komende
weken.
– Reserveer alvast ook het weekend van 1, 2 en 3 juli in je agenda: dan worden Dorpsfeesten
gehouden. Zoals al jaren gebruikelijk worden er op de vrijdagavond Volksspelen
georganiseerd en op zaterdagavond een Playbackavond. Op de zondag komt er een
fietstocht en een BBQ als afsluitende activiteit. Nader bericht volgt.
– We zijn op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die het trekken van de lijnen volgend
seizoen willen gaan doen. De tijdsbelasting is ongeveer een uurtje per week. Weet je iemand
(hoeft geen lid te zijn natuurlijk, denk bijvoorbeeld aan een gepensioneerde vrijwilliger), laat
het ons weten (ad.bartels@outlook.com).
– Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten de contributies niet te verhogen. Tarieven
blijven gelijk aan voorgaande jaren. Mocht je de contributie nog niet overgemaakt hebben:
Graag overmaken op bankrekeningnummer NL50 RABO 0126 3028 55 t.n.v. FC Moerstraten
met vermelding van je naam. Voor senioren bedraagt de contributie nog steeds € 150,–.
– Het trainingsveld wordt gerenoveerd m.i.v. maandag 23 mei as. en is dan gedurende 6 weken
niet meer bespeelbaar.