Afgelopen zaterdag 11 juni heeft het bewonersplatform Moerstraten weer Maak Moerstraten Mooier georganiseerd.

Met een mooie opkomst van 25 personen, waaronder een aantal tieners, zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Het voormalige schoolplein is ontdaan van onkruid, het beeldje en de stenen zijn schoongemaakt, rond de boom netjes opgeharkt en een aantal begonia’s geplant, verder is er in het dorp vuil geprikt, is het speeltuintje bij De Gebrande Hoef onder handen genomen en zijn de talrijke borden verrijkt met een sopje. Met tussenin wat drinken en een lekkere koek was het zo gepiept!

Rond de klok van vier zijn we allemaal naar ParelMoer gegaan en daar hebben we nog kennis kunnen maken met een groot aantal nieuwe inwoners van ons mooie dorp.

Om 17:30 nam voorzitter Arno het woord en bedankte uiteraard iedereen voor het mooie werk en opende vervolgens de dorpsbarbeque. Dit viel erg in de smaak en er is dan gelukkig ook weinig overgebleven, zelfs van de marshmallows voor de kinderen kon men niet afblijven.

Al met al een zonnige, productieve en vooral gezellige bijeenkomst van en voor het dorp Moerstraten!

Tekst: Eric Dellevoet

Klik hier voor foto’s    Elly Damen foto,s