ParelMoer

 

De stichting Dorpsaccommodatie Moerstraten is in 2009 opgericht met als doel een fysieke ontmoetingsplaats te realiseren waar alle inwoners, organisaties en andere belangstellenden terecht konden om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Gericht op het verbinden van de inwoners. Een multifunctioneel dorpshuis werd het uiteindelijke resultaat. De noodzaak tot dit dorpshuis was aanwezig omdat diverse organisaties vrijwel nergens terecht komen. Tevens speelde mee dat de kantine van FC Moerstraten versleten, en aan vervanging toe, was.

Zodoende werd een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen zodat alle belangen geborgd waren. Met diverse subsidies, vele acties en de nodige zelfwerkzaamheid werd een solide basis gelegd voor een dorpshuis, dat na een half jaar bouwen in januari 2011 is geopend en inmiddels zijn bestaansrecht meer dan bewezen heeft. Een prijsvraag leverde de originele naam “ParelMoer” op. De achtergrond van de naam wordt uitgelegd op een plaquette in de hal van het dorpshuis. Tevens is er in de hal middels een groot bord aandacht voor de subsidienten en sponsors.

Vrijwel alle organisaties in het dorp zijn inmiddels verbonden met het dorpshuis.

Het dorpshuis draait vrijwel volledig met vrijwilligers en is alleen open indien er een activiteit is. Nadere informatie alsmede de tarieven om het gebouw geheel of gedeeltelijk af te huren (niet voor feesten en partijen) zijn elders op deze site opgenomen.

De stichting kent een bestuur dat drie tot vier keer per jaar vergadert en aan het eind van het jaar tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering rekening en verantwoording aflegt.

Contactpersonen nu zijn Sandra Loos en Ad Bartels.