Dorpsbijeenkomst 2019

Bij deze zijn alle inwoners uitgenodigd voor de jaarlijkse dorpsbijeenkomst op 14 november 2019. Via de link kunt u de agenda bekijken: Uitnodiging 14 November 2019

Lees meer

Info ParelMoer

ParelMoer   De stichting Dorpsaccommodatie Moerstraten is in 2009 opgericht met als doel een fysieke ontmoetingsplaats te realiseren waar alle inwoners, organisaties en andere belangstellenden terecht konden om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Gericht op het verbinden van de inwoners. Een multifunctioneel dorpshuis werd het uiteindelijke resultaat. De noodzaak tot dit dorpshuis was aanwezig omdat diverse …

Lees meer

Info Bewonersplatform

“Stichting Bewonersplatform Moerstraten” Eerst wat vertellen over de voor geschiedenis: Reeds in 1967 wisten de inwoners van Moerstraten via de “Opbouw groep Moerstraten” voor hun belangen op te komen. In de jaren ‘70 werd de naam gewijzigd in “Werkgroep Leefbaarheid Moerstraten”. Sinds 1970 is er veel veranderd: Met name de overgang van de gemeente Wouw …

Lees meer

BuurKracht

Beste medebewoners, Buurkracht is een non profit organisatie, onderdeel van Enexis, welke als doel heeft om de duurzaamheid te verbeteren. Dit doen zij door het opzetten van buurtteams welke worden ondersteund door Buurkracht in oa het opzetten en uitvoeren van buurtscans, organiseren van informatie avonden en het in contact brengen met leveranciers voor toepassen van …

Lees meer

Wegwijs met de nieuwe website

Om een goed informatievoorziening te bieden voor bewoners van het dorp en geïnteresseerden, kan een functionele website niet ontbreken. Daarom heeft het Bewonersplatform in samenspraak met Johan die nu onze website beheerd, Lyfter bereid gevonden om een nieuwe website voor het dorp Moerstraten te ontwikkelen. Deze is nu bijna klaar en werd daarom donderdagavond 26 …

Lees meer