Opgaveformulier En Optochtinfo 2020

Hier onder zie je het opgave formulier, hier boven de link om het uit te printen.

 

Bij opgave graag aangeven bij welke categorie de deelnemer(s) hoort/horen, bijvoorbeeld een paar, enkeling, groep tot 6 personen, groep meer dan 6 personen, kleine wagentje (skelter, kruiwagen, klein karretje), middel grote wagen (groter dan skelter enz) en grote wagen. Bij enkelingen, paren en groepen zijn in principe geen rijdende onderdelen aanwezig.

 

1.   Naam

 

Naam (kinderen en of bouwploeg):

 

_________________________________________________

 

 

2. CATEGORIE

 

Categorie:

О enkelingen

О paren

О groepen

О grote groepen vanaf zes personen

О kleine wagen

О Midden wagen

О grote wagen

О dweilband

О muziek soort: lichte installatie/ zware installatie

 

 

3. AANTAL

 

Aantal kinderen: _____________________________________________________

 

Aantal volwassenen:   __________________________________________________

 

 

4. MOTTO

 

Motto:________________________________________________________

 

 

5. Telefoonnummer

 

Telefoonnummer:____________________________________________________

_Emailadres:____________________________

 

Deelnemers kunnen zich zaterdag voor de optocht vanaf 10.33 uur tot 11.55 uur opgeven bij café de Bakker (tel: 0165-300041) via het opgaveformulier, meer info via 06-24918236.

Opgaveformulier is ook te vinden op de website www.hetdorpmoerstraten.nl

De opgaven dan wel acts mogen niet verweven in elkaar zitten, zodat alle opgaven/acts apart van elkaar zichtbaar zijn.

Het opgavenummer moet zichtbaar geplaatst worden.

De optocht wordt door leden van de Stichting Vastenavond opgesteld en traditiegetrouw wordt de optocht besloten door de Priensewagen.

Na de optocht is de prijsuitreiking bij café de Bakker, alwaar de nummers terug ingeleverd dienen te worden.

 

Graag vragen wij jullie aandacht voor het parkeren tijdens de optocht. Willen jullie erop letten dat er geen auto’s langs de route op straat geparkeerd staan! Het komt namelijk regelmatig voor dat we de stoet op moeten houden, omdat carnavalswagens er niet langs kunnen.

De route van de optocht is als volgt: Moerstraatseweg, vanaf café de Bakker richting Wouw, de rotonde helemaal rond dezelfde weg terug, de eerste straat links De Gebrande Hoef in, rechts De Wever in, en vervolgens weer de Moerstraatseweg op richting Steenbergen. Ontbinding van de optocht is dit jaar voor de grote wagens bij de Villa. Alleen de kleine creaties en de Priensewagen komen terug naar

Café de Bakker.

 

Vanwege een algemene politieverordening is het verboden alcoholische drank te nuttigen in en tijdens de optocht.

De grote wagens dienen een brandblusapparaat van tenminste 5 kg op de wagens te hebben.

Het niveau van de geluidsinstallatie mag niet hoger zijn dan 80 decibel.

Licht ontvlambare kleding, open vuur en rookbommen zijn ook verboden; verder mogen warmtebronnen, die warmer worden dan 80o C, zich niet in de nabijheid van brandbare spullen bevinden.

Daarnaast is het verboden te gooien dan wel te spuiten met harde materialen als karton, hooi en strooi.

 

Ouders dan wel begeleiders van “jonge deelnemers” worden vanwege hun en onze veiligheid verzocht hun kinderen te begeleiden.

“Stichting Vastenavond De Mangelpee” stelt zich niet aansprakelijk voor: brand, ongevallen, schade aan wagens, andermans eigendommen of vervreemding hiervan etc., die geleden word bij alle activiteiten en feestelijkheden, die de stichting organiseert.

 

Deelname aan alle activiteiten is altijd op eigen risico!